Депутатите приеха на първо и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка. Вносител е Министерски съвет. Народните представители гласуваха с 154 гласа "За" , 22 гласа "против" и без въздържали се. По искане на парламентарната група на "Възраждане" бе поискано прегласуване, но и при него законопроектът бе приет - 158 гласа "За", 25 гласа "против" отново без въздържали се.

Депутатът от ДПС Петър Чобанов предложи законопроектът да се приеме и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Законотворците уважиха предложението на Чобанов.

НСИ се подготвя за въвеждането на еврото

НСИ се подготвя за въвеждането на еврото

МС отпусна 1.8 млн. лв. за адаптиране на информационните системи на института

От "Възраждане" заявиха, че посоката, в която се бута страната, без да се пита българският народ, е абсолютно неправилна. България не е готова за еврозоната, българската икономика не е готова за еврозоната и от тази гледна точка от формацията на Костадин Костадинов няма да подкрепят законопроекта. Според тях законопроектът е наложен под натиск.

Със законопроекта се цели да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ освен на управителя на БНБ в случай на предсрочно освобождаване. Обезпечаване на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г., както и в предходни доклади, и отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за Българската народна банка.

Бизнесът приветства еврото, гражданите - не

Бизнесът приветства еврото, гражданите - не

Ще заработи и сайт, на който хората могат да намерят повече информация по темата

Отстраняването на правните несъответствия, констатирани в докладите за конвергенция на ЕЦБ и на Европейската комисия за 2020 г., е една от мерките в Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II).

С оглед на целта за присъединяване на Република България към еврозоната от 1 януари 2024 г., в началото на следващата година страната ни трябва да инициира подготовката на извънредни конвергентни доклади, които да бъдат публикувани през пролетта на 2023 г. В тях ЕК и ЕЦБ следва да оценят степента на готовност на страната ни за членство в еврозоната. Наред с оценка на изпълнението на Маастрихтските критерии докладите ще съдържат и оценката на съответствието между националното и европейското законодателство в областта на икономическия и паричен съюз.

Меморандум предвижда да сечем евро монети, като станем член на Клуба на богатите

Меморандум предвижда да сечем евро монети, като станем член на Клуба на богатите

Засяга избора на националните дизайни на българските евромонети

Със законопроекта не се предлагат промени по отношение правната интеграция на централната банка в Евросистемата и адаптиране на националното законодателство към изискванията на законодателството на ЕС с оглед на бъдещото въвеждане на еврото, доколкото тези промени ще бъдат допълнително направени и ще влязат в сила към датата на приемане на еврото.