Депутатите подхванаха на първо четене Изборния кодекс. Единият проект е на ГЕРБ, другият е на ДПС.

Кодексът на управляващите предлага въвеждане на машинно гласуване във всички секции в страната, с изключение на избирателните секции с по-малко от 300 избиратели, избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, избирателните секции на плавателни съдове под българско знаме, избирателните секции извън страната и при гласуване с подвижна избирателна кутия.

Създава се възможност всеки български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот - с машина за гласуване или с хартиена бюлетина. Предвижда се одитът, тестването и сертифицирането на устройствата за гласуване да се извършва от Държавна агенция "Електронно управление" съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метрология.

Със законопроекта се въвежда забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт. Предвижда се директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването на "Информационно обслужване" АД, както и издаването на бюлетин с резултатите от изборите. На конкурсите за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването през последните 10 години е имало един единствен участник - търговско дружество. Предлага се наблюдателите да имат възможност да присъстват освен при получаването на изборните книжа и материали и при подготовката на помещенията за гласуване, също и при поставянето на техническите устройства за машинно гласуване, с цел осигуряването на публичност и прозрачност във всички етапи на изборния процес. Предлагат се и изменения, които да улеснят попълването на протоколите и да облекчат работата на членовете на секционните избирателни комисии.

Промените в Изборния кодекс - необмислени, хаотични и рискови

Промените в Изборния кодекс - необмислени, хаотични и рискови

Това е позицията на Асоциация "Прозрачност без граници"

Със законопроекта се създава нова глава в Изборния кодекс, с която се въвежда смесена избирателна система при провеждането на избори за Велико народно събрание. Предвижда се 200 народни представители да се избират по пропорционалната избирателна система с регистрирани кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети в многомандатни избирателни райони и 200 народни представители да се избират в едномандатни избирателни райони по мажоритарна избирателна система.

Предлага се след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуване Секционните избирателни комисии да сравняват данните, отчетени от техническото устройство за машинно гласуване, с отпечатаната контролна разписка, пусната в специалната кутия за машинно гласуване.

Предвижда се при обявена извънредна епидемична обстановка в страната изборният ден да може да се удължава до 48 часа, като сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, да се удължават пропорционално на срока на удължаване на изборния ден.

Предлага се допълнение в Наказателния кодекс с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активния и пасивния изборен подкуп, като се предвижда наказание за лицата, поискали или получили имотна облага за да упражнят избирателното си право не само в полза на определен кандидат, но и в полза на политическа партия или коалиция.

Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс на ДПС цели да се възстановят правилата за образуване на избирателни секции извън страната, действали през 2014 г. и 2015 г., което ще допринесе за нарастване на избирателната активност сред българските общности в Западна Европа и Северна Америка.

Параграф 22 и за ЦИК с изборен ден 48 часа

Параграф 22 и за ЦИК с изборен ден 48 часа

Машини за следващите избори ще има, увери Таня Цанева

Със законопроекта се създава възможност предизборната кампания да се води и на друг език, но след осигуряване на превод на български език. Предлагат се промени в избирателните списъци и в списъците на заличените лица по отношение на лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. Предлага се отпадане на изискването за уседналост при осъществяване на пасивното избирателно право при избори за Европейски парламент от България и при избори за общински съветници и за кметове, както и при осъществяване на активното избирателно право при избори за общински съветници и за кметове.

Законопроектът предвижда преференциите за отделните кандидати за народни представители, за членове на Европейския парламент и за общински съветници да се определят според районната избирателна квота, съответно националната избирателна квота и общинската избирателна квота. Предвижда се и осъществяване на онлайн наблюдение през целия изборен ден, включително при преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите, но по начин, който не нарушава тайната на вота.

ГЕРБ предлага машинно гласуване още на следващите избори

ГЕРБ предлага машинно гласуване още на следващите избори

От партията внесоха в НС проект за изменение на Изборния кодекс