Депутатите се заеха с правилата за делегираните прокурори, които ще работят в Европейската прокуратура под ръководството на Лаура Кьовеши.

Трябва да се изградят ясни процедури за делегираните прокурори. Тази позиция изрази от трибуната на Народното събрание социалистът Крум Зарков по време на обсъждането на промените в НПК на първо четене. Предлага се доста постен закон, който ще създаде доста проблеми при прилагането. Има много въпросителни по мнението на социалиста. Левицата ще иска пленумът на ВСС да излъчи делегираните прокурори.

България има нужда да изгради ясна и конкретна процедура на подбор, категоричен бе Крум Зарков.

Петър Петров от "Обединените патриоти" смята, че червеният депутат в изказването си се е съсредоточил върху личността на делегирания прокурор.

Няма критерий кой и по каква процедура предлага делегирания прокурор, включи се и Филип Попов от БСП. Не е ясно колко прокурори ще излъчим според него. Пълно управленческо затъмнение видя и социалистката Смиляна Нитова. Левите няма да подкрепят закона на първо четене. Промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт са свързани с процедурите за съобщаване и сътрудничество, статута и правомощията на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори при разследване, наказателно преследване, обжалване и изпълнение.

С предложения законопроект европейските прокурори и европейските делегирани прокурори се оправомощават да изпълняват функциите на прокурора, като се гарантира тяхната независимост и е предвидено статутът на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори да се приравнява на статута на националните прокурори. В случай на започнало разследване или на прекратяване на наказателно производство от европейския делегиран прокурор националната прокуратура няма да има правомощия за контрол върху решението, като се отбеляза, че той ще бъде в обхвата на правомощията единствено на наблюдаващия европейски прокурор в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура.

Процесуалната стойност на извършените действия от компетентен орган на Европейската прокуратура се приравнява със стойността на тези, извършени от български орган, като е предвидено европейският прокурор и европейските делегирани прокурори да могат да упражняват функции като орган на досъдебното производство по дела, подсъдни на компетентния специализиран наказателен съд.