Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Той определя конкретен кръг правоимащи за достъп до личната помощ, съобразно реалната нужда от насочване към асистентската грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина.

Запазва се действащия до 31.12.2020 г. обхват. Прецизира се степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ на базата на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания, според конкретния случай, съобразно зависимостта от интензивна подкрепа за ползвателя от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот. Запазват се границите на действащите четири степени на зависимост и максималния брой часове - до 168.

Законът за личната помощ - тромав, несправедлив, според Сачева

Законът за личната помощ - тромав, несправедлив, според Сачева

Според нея не са предвидени проблемите, които законът може да създаде

С текстовете се гарантира финансово обезпечаване на общините за постигане на устойчивост и по-добро качество на предоставяната лична помощ, посредством предоставяне на средства за администриране на механизма лична помощ на съответната община, съгласно предоставяния месечен брой часове на ползвателите на нейна територия.

Повишават се изискванията към асистентите, предоставящи личната помощ по отношение на здравословно състояние за осъществяване на дейностите по личната помощ. Доставчикът на лична помощ ще може да поставя изисквания към асистентите, в зависимост от потребностите на ползвателя.

Антон Кутев от БСП препоръча на вносителите да отидат и да гледат един възрастен човек, който е останал без личен асистент. Според него най-уязвимите ще са лишени от грижа. Пари в държава има и те отиват за най-различни неща, обясни социалистът.

Сачева призна, че не достигат асистенти за хората с увреждания

Сачева призна, че не достигат асистенти за хората с увреждания

Около 13 000 души са засегнати от проблема