Депутатите подхванаха закона за шума на вицепремиера Валери Симеонов. С нормативните промени се цели опазване здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.

Бизнес асоциация твърдо против промените в Закона за шума

Бизнес асоциация твърдо против промените в Закона за шума

Според тях измененията обслужват частни интереси

Прецизират се разпоредбите, свързани с правомощията, задълженията и отговорностите на контролните компетентни органи по прилагането на закона, като се предлага издаване на становище от регионалните здравни инспекции като част от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и районните администрации, относно осигуряването на акустичен комфорт на живущите само за търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и/или в сгради със смесено предназначение, в които част от сградата е предвидена за жилищно строителство.

Със законопроекта се създава правно основание за издаване от Министерския съвет на наредба, която да определя изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони и територии със смесено предназначение, както и изискванията към използването на озвучителни средства и която да регламентира ясно условията за осигуряване на нормална акустична среда в урбанизираните територии, подлежащи на здравна защита, през различните части на денонощието.

Валери Симеонов продължава борбата с шума в зимните курорти

Валери Симеонов продължава борбата с шума в зимните курорти

Проблемите в летния и зимния туризъм били едни и същи

С предлаганите нормативни промени се въвеждат ограничения в определени часови пояси за озвучаване на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, като са предвидени и съответните изключения.
Въвежда се и изискване озвучаването на горепосочените открити площи да става само с озвучителни средства с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска еквивалентно ниво на шум над нормативно определените гранични стойности.

Допълват се контролните правомощия на министъра на вътрешните работи и определени от него длъжностни лица по отношение на озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.

Десетилетия на проблема с шума не се е обръщало внимание, по думите на Валери Симеонов. Законът бил наложителен, защото нормативната база у нас по темата не била съвършена.
Шумът предизвиквал хипертония, инфаркти и инсулти, както обясни вицепремиерът и допълни, че значителна част от децата у нас са с увреждане на слуха.

Вицепремиерът подчерта, че в предложенията се удвояват санкциите за неспазване на закона. Не се цели централизиране на процеса на контрол, подчерта Симеонов. Законът важи за всички и навсякъде, допълни лидерът на НФСБ.

"Слънчев бряг" протестира срещу проверките на Валери Симеонов

"Слънчев бряг" протестира срещу проверките на Валери Симеонов

Проверки в дискотеките имало и снощи

Текстовете бяха подкрепени от 127 народни представители - ГЕРБ, Обединени патриоти и голяма част от БСП, 17 души бяха "против" и те са от групата на ДПС, 10 се въздържаха.

Припомняме, инициативата на вицепремиера дойде след като миналото лято той демонстраитвно се опита да намали шума от заведения в курортния комплекс "Слънчев бряг". Тогава Симеонов нахлу в дискотека и дръпна кабелите на озвучителните уредби. Също така миналото лято вицепремиерът обяви телефон, на който могат да се подават сигнали.
Тази година - след като внесе предложенията си за мерки за ограничаване на шума, включително и в курортите, Валери Симеонов направи две такива проверки - отново по Черноморието, но този път и в София.

Инициативите на Валери Симеонов го вкараха в конфликт с министъра на туризма Николина Ангелкова особено покрай казуса със "Слънчев бряг". Срещу новите санкции за нарушения на спокойствието и тишината се обявиха и редица бизнес организации.