Депутатите приеха процедурните правила за избор на нов състав на КЕВР. 

В 7-дневен срок от приемането на правилата се приемат номинациите. Номинираните ще бъдат изслушани в енергийната парламентарна комисия.

Кандидатите ще бъдат проверени за принадлежност към ДС. Изслушването ще се излъчва онлайн. Всеки кандидат ще може да се представи до десет минути. До пет минути се дават на кандидатите да отговорят на поставените им въпроси и становища, изпратени в комисията.

Медиите и НПО-та също могат да изпращат въпроси, които да бъдат поставяни на номинираните.

КЕВР прави глупости, а им изтича мандатът, отсече Борисов

КЕВР прави глупости, а им изтича мандатът, отсече Борисов

Премиерът щял да обсъди смяна

Народното събрание трябва да избере председател, двама членове със стаж в областта на енергетиката, един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията и един член - икономист на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Припомняме, в началото на юни премиерът Бойко Борисов се закани, че ще обсъди смяна в състава на КЕВР, тъй като в Комисията "правели глупости". Думите му бяха по повод разчетите на държавния регулатор, според които топлинната енергия трябваше да поскъпне от 1 юли спрямо сегашната цена.