Единодушно със 107 гласа "за" парламентът прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност на хората до 1 януари 2023 г. да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент за отпускане на пенсията им, предаде БТА.

В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се посочва, че от 1 януари 2019 г. са в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с начина за определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване размера на пенсиите за трудова дейност.

По новата методика - в осигурителния доход, от който се изчисляват пенсиите за трудова дейност, не се включва осигурителният доход за период от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход за периода 1997 г.- 1999 г., което беше възможно до края на 2018 г.

НОИ отсече: Новата формула за изчисляване на пенсиите е справедлива

НОИ отсече: Новата формула за изчисляване на пенсиите е справедлива

Защитава намалението на пенсиите на около една трета от новите пенсионери

Според вносителите все още при много хора, които се пенсионират в момента, преобладаващият осигурителен стаж и съответният осигурителен доход са придобити преди 2000 г. Част от тях в този период са получавали високи трудови възнаграждения, върху които реално са били осигурявани, а в края на трудовата си кариера, за да могат да натрупат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, са приемали по-нископлатена работа.

Промените в Кодекса за социално осигуряване предвиждат - когато дадено лице подаде заявление за отпускане на пенсия от 1 януари 2019 г., да може да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред, т.е. с включване на дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането му.

За онези, които след 1 януари 2019 г. вече са подали заявление за отпускане на пенсия, се предвижда шестмесечен срок от влизането в сила на този закон, в който те да могат да упражнят еднократно правото си на избор, като в тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.

Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени

Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени

Причината е отпадането на дохода за 1997-1999 г.

Изборът по коя методика да се изчислява размерът на пенсията ще се прилага до 2023 г. Очаква се дотогава делът на хората, за които изчисляването на индивидуалния коефициент по стария ред е по-благоприятно, да намалее значително.

Светлана Ангелова заяви, че се предвижда НОИ да подпомага лицата, които не могат сами да изчислят размера на пенсията си. При тези случаи НОИ на база преценка по изчисляване на старата и новата методика ще избере служебно по-благоприятния размер за хората, обясни тя.

Минималната пенсия става 220 лв. от 1 юли 2019 г.

Минималната пенсия става 220 лв. от 1 юли 2019 г.

Ако мин. пенсията е 55% от мин. заплатата