Депутатите приеха закона за изсветляване на медиите, внесен от Делян Пеевски и група депутати.

В медийния закон обаче социалистът Антон Кутев видя ПР акция: "За мен това е опит да се работи върху изсветляването на медиите, който има по-скоро друг характер и цел", заподозря той. Целта е да се изсветли един собственик на медии, които иска да докаже, че той не е монополист, подчерта червеният депутат. Според него едва ли може да има изсветляване.

Делян Пеевски внесе закон за прозрачни и свободни медии

Делян Пеевски внесе закон за прозрачни и свободни медии

Убеден е, че обществото трябва да знае, кой кой е на медийния пазар и как се финансират медиите

Законопроектът ни не е опит за пиар акция на едно лице, а пиар акция на България и на медийната среда, отговори Йордан Цонев, който е съвносител. Бъдете абсолютно уверени, че правим крачка за това медийната среда да изсветлее, успокои той.

Законът предвижда доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни да подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането.

Когато доставчикът на медийнa услугa е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията.

ДПС търси подкрепа за Закона за прозрачността на медиите

ДПС търси подкрепа за Закона за прозрачността на медиите

Законът урежда проблема и с разпространението

В декларацията се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.