Въпреки критиките на социалистите, мнозинството в Народното събрание подкрепи Законопроекта за защита на търговскатата тайна.

Законопроектът за търговските тайни е противоречив. От БСП се въздържат и няма да подкрепят законопроекта за защита на търговските тайни. Това е становището на депутата от БСП Пенчо Милков.

"Много пъти знанията и разработките са в компютъра на този, който ги разработва. Тези отношения трябва да бъдат защитени", заяви социалистът Пенчо Милков.

В отговор председателят на правната комисия Данаил Кирилов каза: "Опозицията следва да бъде по-активна от управляващите във фазата предложения между първо и второ четене. Очевидно е по-лесно да се политизира даден дебат, вместо той да бъде прагматичен".

Законопроектът не дава и не създава точна представа какво е търговска тайна, посочи Милков и допълни, че законопроектът е противоречив.

Шефът на правната комисия в 44-то народно събрание Данаил Кирилов изтъкна, че в този законопроект има по-голяма гъвкавост.

"Нямам го вашият апологет на законодателството на точно това нормативно решение, но смятам, че закопроектът заслужава подкрепа", обърна се Кирилов към депутатите.

По думите на Кирилов българските търговци имат нужда от защита и от гаранция, че техните фактически достижения в търговската дейност ще получат съответно и релевантната правна защита и то по един нормален ред.

Според сегашното законодателство търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. Не съществуват и специални правила за присъждане на обезщетения за нарушаване на търговски тайни.

Вносител на законопроекта е Министерският съвет. С него се дават определения за понятията търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и стоки-предмет на нарушение. Регламентират се производството и мерките за защита на търговска тайна по съдебен път.