Народното събрание включи като извънредна точка в дневния си ред проекторешение за рестартиране на спрените 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй".

В становището на комисията по енергетика се посочва, че с преустановяването изцяло без предупреждение на подаването на природен газ от Русия на 6-ти януари тази година страната ни беше поставена в безпрецедентна ситуация на недостиг на газ.

Едновременно с това и във връзка със задълбочаващата се икономическа криза българската икономика търпи сериозни затруднения и реализира значителни загуби.

Преките загуби на икономиката ни само от спрените газови доставки се изчисляват на около 183 млн. лв.

Очаква се загубите да достигнат 500 млн. лв.

Анализът на икономиката на страната по посока търсена на резерви и инструменти за компенсиране на загубите показват целесъобразност от привеждане в действие на 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй.

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви, цитиран от БНР, че дебатът на страната ни в момента е имаме ли кризисна ситуация и трябва ли Европа да ни подкрепи.

"ЕС може да реши нещо друго, да реши да ни подкрепи не по начина, по който искаме ние - чрез пускане на спрени реактори в АЕЦ „Козлодуй", коментира Димитров.

Предложението за решение е българското правителство да влезе в диалог с ЕК без да нарушава нищо, без да застава в антиевропейска поза, да намерим такива компенсации за България, които да помогнат на бизнеса, заяви още Петър Димитров.