Народните представители не могат да бъдат повиквани на военновременна служба като запасни. Това реши временната комисия за правилника на НС.

Народният представител не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии или придобивки, решиха още законотворците.

Народният представител не може в това си качество да приема подаръци, освен ако са протоколни и на стойност до една двадесета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец. Подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание и се обявяват в публичен регистър на Народното събрание, прие комисията за правилника.

ПП-ДБ поискаха гласуването на първо четене по законопроект да може да е в различен ден от дебата. Така няма да се проваля закон при липса на кворум. Това предложение не срещна подкрепа.

Депутатите отказаха да се тестват за дрога и алкохол

Депутатите отказаха да се тестват за дрога и алкохол

Предложенията на ИТН и Възраждане не бяха приети от временната комисия за правилника на НС