Подготвят се промени в Кодекса на труда, които да стимулират майките с по-високи доходи да се върнат по-рано на работа.

Такава идея презентира министър Зорница Русинова във Враца.

Освен това се обмисля също въвеждането на допълнителни форми в трудовото законодателство, които да са в помощ на работещите майки, така че те по-добре да съчетават служебните и семейните си ангажименти.

Трябва да се подпомагат работещите родители. Но това не става само с парични помощи. Оттук нататък паричните помощи няма да бъдат приоритет за социалното подпомагане", убедена е Русинова.

Една от инициативите, които стартира социалното министерство е насочена към администрацията, общините, публични институции и областни управители, които ще могат да кандидатстват с проекти по "Красива България".

С тези проекти ще могат да се организират детски кътове и детски занимални за работещите служители, които нямат на разположение налична баба.