Електронното гласуване за избиране на Съвет за развитие на гражданското общество започва от 00.00 часа на 28 април, съобщиха от Министерския съвет.

Гласуването става на уеб-базираната електронна платформа на адрес https://voting.government.bg/ в рамките на 10 работни дни. Крайният срок за подаването на глас е 23.59 часа на 13 май 2020 г. 

379 са неправителствените организации с нестопанска цел в обществена полза, чиято регистрация е одобрена от комисията. От регистриралите се като кандидат-членове на Съвета граждански организации комисията е одобрила 123. Гласоподавателите ще могат да упражнят електронен вот чрез платформата за 14 организации, включително за себе си

От 20 февруари регистрират НПО-та за Съвета за развитие на гражданското общество

От 20 февруари регистрират НПО-та за Съвета за развитие на гражданското общество

Председател е вицепремиерът Томислав Дончев

Съветът за развитие на гражданското общество ще е консултативен орган към Министерския съвет. В него ще се разработват и провеждат политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.

В този съвет ще дават становища по актове и документи, които се отнасят до дейността на гражданските организации. Този съвет ще координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации.

Членовете на Съвета за развитие на гражданското общество ще преценяват потребностите, проблемите и резултатите на гражданските организации. Те ще определят приоритетите, правилата и процедурите за разпределение на публични средства за финансова подкрепа на проекти с обществено значение.

Информация за етапите на изборната процедура ще се публикува на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg и на Информационния портал за НПО в България - https://www.ngobg.info.