Електронната система за недостиг на лекарствени продукти на пазара ще бъде изградена до 4 месеца. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на здравната комисия Даниела Дариткова, след като окончателно бяха приети промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Системата ще се управлява от Изпълнителната агенция по лекарствата. Системата е свързана с всички, които са на лекарствения пазар, по думите на Дариткова. Всички търговци и болници трябва да подават информация до системата за лекарствените продукти, които са налични и които са продадени, каза тя.

Така системата ще генерира количества, които ще се сравняват с необходимите за задоволяване на нуждите на българските граждани, увери шефката на здравната комисия. Ако се установи недостиг, ще се генерира забранителен списък за износ, който ще се изпраща на Агенция "Митници".

С промените се създава правна възможност пациенти, които не са включени в клинични изпитания, да получат достъп до лечение, когато липсва терапевтична алтернатива и лекарственият продукт не е разрешен за употреба в друга държава, като тези лекарствени продукти няма да се заплащат с публични средства. Предлага се критериите и редът за извършване на лечение с лекарствен продукт за състрадателна употреба да се определят в наредба на министъра на здравеопазването.

Със законопроекта се въвеждат мерки за наблюдение на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, и за ограничаване на износа им при наличие на липса или недостиг на територията на страната.

Предвижда се създаване на Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), който да изготвя списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. Списъкът ще се публикува на интернет страницата на агенцията и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да подават уведомление преди извършване на планиран износ на тези лекарствени продукти.

Преди изготвяне на списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът, ИАЛ ще изготви списък на наблюдавани лекарствени продукти, съдържащ лекарствените продукти, за които през последните три месеца в Изпълнителната агенция по лекарствата са постъпили уведомления за планиран износ.

53% от пациентите търсят изтеглени от пазара лекарства

53% от пациентите търсят изтеглени от пазара лекарства

Асоциации настояват за паралелен внос

Въвежда се задължение към притежателите на разрешение за употреба да поддържат резерв, в количества до 10 % за лекарствените продукти, изчислен въз основа на потреблението на съответните лекарствени продукти през последните шест месеца.

Предвижда се анализът за установяване на липса и недостиг да се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

За проектите за здравна реформа, председателят на здравната комисия Даниела Дариткова заяви, че депутатите от комисията ще подкрепят реформа в полза на гражданите.

Ананиев предлага два модела за здравеопазването ни

Ананиев предлага два модела за здравеопазването ни

Реформата е закъсняла, по мнението на здравния министър

Няма вариант за промяна на здравноосигурителния модел, към който Комисията по здравеопазване да има пристрастия, успокои тя. Дариткова поясни, че предложенията на здравния министър Кирил Ананиев са заради решение на законодателя от юни да се представи вариант на реформа.

Изрично сме записали, че трябва да протече широко обществено обсъждане преди внасянето в Народното събрание на вариантите, каза още Даниела Дариткова. Все още предстоят редица дискусии. Идеята е да се намери вариант, който да усъвършенства здравно осигурителния модел.