Най-късно до 20 декември тази година трябва да стане ясен изпълнителят на инвестиционния проект "Придобиване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

На заседание на Съвета по отбрана беше решено, че дотогава трябва Междуведомствената работна група да направи окончателен избор.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов утвърди искането за предоставяне на предложение RFP (Request for Proposal) за проекта. Предстои стартира процедура между Министерството на отбраната и Министерството на икономиката за изпращане на RFP до компаниите ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финландия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System - MOWAG (Швейцария).

2 млрд. лева трябват на армията до 2020-та за модернизациии

2 млрд. лева трябват на армията до 2020-та за модернизациии

13 приоритетни инвестиционни проекта за около 2 милиарда лева включва

След като искането бъде изпратено, ще бъде назначена Междуведомствената работна група за избор на изпълнител за инвестиционния проект. Нейната задача ще бъде да извърши пълен анализ и оценка на подадените оферти.

Целта на проекта за модернизация на Сухопътните войски е окомплектоването с бойна техника на високо военно-техническо ниво в съответствие със съвременните изисквания за бойна ефективност в страните членки на НАТО.

Припомняме, инвестиционният проект беше приет през 2018 г. и предвижда придобиване на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава.

Срокът за реализация е 12 години, а прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС.

МС одобри новите проекти за ВВС и за Сухопътните войски

МС одобри новите проекти за ВВС и за Сухопътните войски

1, 464 млрд. лева с ДДС за Сухопътни войски и 1,8 млрд. лв. с ДДС за нов изтребител