По инициатива на заместник министър-председателя Томислав Дончев представители на министерства на политическо и административно ниво отчетоха напредъка в подготовката на системите за обмен на документи в отделните ведомства.

Стана ясно, че до края на месец април тази година всички министерства трябва да обменят документи по електронен път.

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

БСП: Електронно управление за ГЕРБ е СМС към премиера, а той към администрация

Към днешна дата общо 188 администрации на централно и местно ниво са реални участници в електронния обмен на документи. Крайният срок за всички администрации да обменят документи по електронен път е 1 ноември 2018 г.

Въвеждането на практиката на по-ранен етап има за цел към края на годината системата вече да функционира пълноценно, а междувременно да влезе в сила наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Борисов напомня, че е-управлението на никого няма да се размине

Борисов напомня, че е-управлението на никого няма да се размине

Томислав Дончев иска лично участие на министрите

Чрез въвеждането и прилагането на единен протокол в електронния обмен на документи в администрацията гарантира намаляване необходимото време за изпращане, получаване и завеждане на кореспонденция между различните ведомства и ще повлияе положително процесите по предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Припомняме, в средата на месец февруари премиерът Бойко Борисов се скара на министрите от третия си кабинет относно напредъка на работата по внедряването на електронното управление у нас.

Борисов натърти на министрите за е-управлението

Борисов натърти на министрите за е-управлението

Горанов предлага в "Информационно обслужване" да има мобилно IT звено