Националният изпълнителен съвет на "Движение 21" се противопоставя на изменението на Изборния кодекс по-малко от шест месеца преди датата на изборите. Според ДВ21 това е отклонение от добрите изборни практики и стандарти.

Мнозинството в Народното събрание очевидно цели да запази настоящите изборни правила и изборна администрация или да приеме само ограничен обем промени, при това такива, които да разширят възможностите за контрол и манипулиране на изборния процес.
Нови избори с изкривени или подменени резултати ще бъдат унищожителни за малкото останало доверие в политиката, политическите партии, държавните институции и предупреждават, че опорочаването на изборите с множество нередности и със съществени нарушения ще им даде основание да оспорят резултатите.

Според Движение 21 организацията и провеждането на изборите трябва да бъдат поставени под засилен контрол. Припомняме, тази година предстоят два редовни избора - през пролетта за представители в ЕП, и през есента - местни избори.
Заради това от ДВ21 са започнали консултации с политически партии и граждански организации за формиране на блок за противодействие на изборните манипулации и фалшификации.

От Движение 21 посочват, че въпреки краткото време за въвеждането на промени в изборните правила, призовават за решителни мерки за справяне с "мъртвите души" в избирателните списъци, с купуването и контролирането на избиратели, с назначаването на неграмотни и незаинтересовани хора в изборните комисии, с фалшификациите при броенето на бюлетини и при съставянето на протоколи, с привилегированият достъп до медии на платежоспособните партии.

Предлага се въвеждане на активна регистрация като средство за изчистване на избиратели фантоми, въвеждане на машинно гласуване във всички секции, както и създаване на регионални преброителни центрове, в които да се извършва отчитането на машинното гласуване (преброяването на бюлетините) и попълването на изборните книжа от секциите в съответната община/район.

От Движение 21 настояват още да бъде отменен партийно-квотният принцип за назначаване на избирателните комисии и за съкращаване на състава им. Членове на ЦИК, РИК, ОИК и СИК да може да предлагат както партии, така и български неправителствени организации. Половината от състава на РИК и ОИК да бъде постоянен, от експерти с високи професионални качества. СИК да се състои от пет члена. За председател да бъде назначаван юрист - адвокат или магистрат. Не трябва да се допуска назначаване на членове, които не са преминали обучение, както и замяна на членове в срок по-късно от седмица преди изборния ден.

Настояват още за отпадане на платените форми за медийно отразяване на предизборната кампания, за да може условията, при които кандидатите представят своята програма и послания, да са безплатни и равни и за да може изборите да бъдат реално състезание на идеи, а не на финансови възможности.

От Движение 21 поставят под въпрос и целесъобразността на изискването, при регистрация за участие в избори, партиите и коалициите да представят в ЦИК списъци с подписите на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Честото искане на лични данни от избиратели (поне два пъти през 2019 г.), особено след влизането в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) ще постави участниците в изборите пред множество сериозни предизвикателства. Освен това процедурата се използва от опоненти, за да се инсценират злоупотреби с цел дискредитиране или финансово задушаване, поради непосилния за някои партии размер на санкциите. Затова и предлагат да отпадне изискването, като в замяна на това от партиите и коалициите може да бъдат изискани финансови отчети от последните пет години или от датата на съдебната регистрация.