Президентът Румен Радев и постоянният представител на Световната банка у нас Фабрицио Дзарконе обсъдиха подходите за преодоляване на социално-икономическите неравенства в България, съобщават от президентството.

Фабрицио Дзарконе изтъкна, че като пълноправен член на групата на Световната банка България е изключително ценен партньор на международната финансова институция. Съвместното ни сътрудничество цели да се разгърне потенциалът на България, заяви постоянният представител у нас на Световната банка.

Радев отбеляза, че повишаването на конкурентноспособността на българската икономика зависи от използването на научно-образователния и човешкия потенциал на страната ни. В тази насока България разчита и на международната експертиза и техническата подкрепа на Световната банка.

При срещата си в президентството Радев и Дзарконе обсъдиха необходимостта от нови образователни политики, включващи повишаване на уменията на учениците съобразно съвременните изисквания на икономиката, както и подобряване на квалификацията на учителите.

Тема на разговора бяха и механизмите за намаляване на крайната бедност и засилване на равенството.

Световната банка ни помага за териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка

Световната банка ни помага за териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка

В 8 енергийно интензивни региона на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище

На срещата бяха дискутирани също възможностите и предизвикателствата пред България, свързани с трансформацията на енергийния сектор и Зелената сделка на Европейската комисия. Необходима е ясна и дългосрочна стратегия, която да отчита запазването на работните места в сектора на въглищната енергетика, както и енергийната независимост на страната, заяви президентът. Радев и Дзарконе бяха единодушни, че социалните аспекти на енергийния преход трябва да бъдат внимателно отчетени. Президентът посочи потенциала на България за използване на геотермалните и речните води като перспективен и екологичен метод за производство на електроенергия.

По време на срещата президентът и постоянният представител на Световната банка у нас обсъдиха и преодоляване на социално-икономическото неравенство между Източна и Западна Европа в контекста на инициативата "Три морета". Развитието на научния, образователния и технологичния потенциал на региона и разработването на съвместни проекти за иновации допринася за подобряване на транспортната, дигиталната и енергийна свързаност в региона, беше отбелязано по време на срещата.

Фабрицио Дзарконе е постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна Азия.

Световната банка очаква 3,7% спад на БВП в България през 2020 г.

Световната банка очаква 3,7% спад на БВП в България през 2020 г.

Прогнозите са за 3,9% растеж на икономиката ни догодина