Установихме контрол върху заводите, където се изгарят боклуци. Това обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров на дискусия в Народното събрание за политиката за управление на отпадъци. Успяхме да се договорим с легалния бизнес, поясни той.

Циментовите фабрики изгарят много повече отпадъци, отколкото ние изискваме от тях, обясни още министърът, който увери, че до седмица проблемът ще е изцяло решен. Вече се следят количествата боклук. По отношение на общините все още има изкушения отпадъци, основно индустриалните, да се изхвърлят не в регионалните депа, а в местните. Това се прави с цел пестене на средства, обясни новият екоминистър.

5000 площадки за боклуци са раздадени "на килограм", както се изрази министър Димитров. Тези депа много бързо се разрастват и обхващат съседни терени. Той иска законодателни мерки, които да позволят бързо закриване на тези площадки.

Темата за управление на отпадъците е изключително наболяла в последно време, заяви и председателят на екокомисията в Народното събрание Ивелина Василева. Затова депутатите предлагат промени в Закона за управление на отпадъците.

Засилени мерки за превантивен контрол са заложени в Закона за опазване на околната среда, по думите й. Стана ясно още, че "произвеждаме" 423 килограма боклук на жител за година. Вървим добре в оползотворяване на отпадъци. 36% от боклука е рециклиран през 2018 г. Темпът на рециклиране на битови отпадъци у нас за последните пет години надминава средния за ЕС.

В същото време сме под средното ниво на компостиране в ЕС. Най-добре се справяме с усвояването на пластмасови опаковки - два пъти над заложените от държавата цели.

65% трябва да стигне рециклирането на отпадъци през 2035 година. Банкова гаранция при издаване на разрешения за дейностите с всички видове отпадъци, иска държавата. Задължителни проверки след въвеждане на инсталации, предлага още държавата.