Министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес направи извънредна проверка на нерегламентирана площадка за отпадъци в село Калипетрово, община Силистра, съобщиха от МОСВ. Проверката е разпоредена от премиера Бойко Борисов. В нея участваха представители на Окръжната дирекция на МВР в Силистра и Окръжната прокуратура, Областната администрация и РИОСВ-Русе.

Констатирано е, че в непосредствена близост до регламентирана площадка, стопанисвана от дружеството "Надин 22" ЕООД, има струпани големи количества отпадъци от пластмаса, хартия, опаковки и др., които са извън разрешената за тази дейност територия. Дружеството има издадено разрешение за дейности с отпадъци само за площ от 3 декара. Проверката на скиците на имота в Областната администрация показа, че замърсените терени са публична държавна собственост.

Министър Димитров разпореди на РИОСВ Русе да извърши допълнителни проверки на базите на "Надин 22", както и да бъде проверен произходът на отпадъците. Спрямо фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Ще бъде издадено и предписание за почистване на замърсените терени в кратки срокове.

Министърът обсъди с участниците в проверката необходимостта от законодателни промени, които да регламентират отговорностите на операторите и нарушителите да бъдат спирани.