Европейският парламент започва да наблюдава изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания в България, информира Движение 21.

Изследвани ще бъдат всички практики, които създават пречки за интеграцията и реализирането на пазара на труда на хората със специални потребности.

Особено внимание ще се обърне на проучени мерките, които България предприема за облекчаване и решаване на трудностите, които тези хора срещат ежедневно.

В петицията се посочва, че наследствените пенсии на хора с увреждане, получавани след смърт на техен родител са отменени.

Докладът отбелязва още, че помощите и обезщетенията за инвалидност са от порядъка на 75 - 150 EUR на месец, а месечната помощ за транспорт понастоящем се равнява на 5 EUR.

Представителят на Европейската комисия Ема Пуреро посочи, че ЕК разполага с информация, която потвърждава повдигнатите в петицията въпроси.

В обсъждането на петицията се включиха членовете на ЕП Светослав Малинов (ЕНП - Демократична България), Костадинка Кунева (GUE, Гърция), Роза Естарас Ферагут (ЕНП, Испания), Нотис Мариас (ECR, Гърция), Сесилия Уикстрьом (ALDE, Швеция).

Всички споделиха огромната си тревога за трудностите, пред които са поставени хората с увреждания в България.