Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата.

Заключенията призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.

ЕС реформира общата селскостопанска политика

ЕС реформира общата селскостопанска политика

Акцент е поставен върху възможностите да се насърчават младите хора да започнат селскостопанска дейност

"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", коментира министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Заключенията ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за Общата селскостопанска политика. Те идват след три месеца на интензивни преговори между държавите-членки.

Общата селскостопанска политика - основен приоритет на председателството ни

Общата селскостопанска политика - основен приоритет на председателството ни

Порожанов вкарва дебати за ОСП в дневния ред на Съвета на ЕС, докато го председателства

Задълбочената дискусия за следващата ОСП започва под естонското председателство на Съвета. През януари, по време на българското председателство, министрите обсъдиха добавената стойност на ОСП, основните цели на ЕС, които трябва да бъдат запазени, и подходящото ниво на субсидиарност.

През февруари те са насочени към директните плащания, към действията в областта на околната среда и климата и към развитието на селските райони.

И след 20 години в ЕС българските фермери няма да бъдат третирани наравно

И след 20 години в ЕС българските фермери няма да бъдат третирани наравно

Визията на Еврокомисията за бъдещето на ОСП не е добра за България, притеснен Момчил Неков