„Заложеният минимален размер на фискалния резерв в държавния бюджет за следващата година ще се запази на 4,5 млрд. лева."
Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков по време на  заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Министър Дянков представи пред социалните партньори и предложението на правителството за ръст на минималната работна заплата от 270 на 290 лева от април следващата година. Стъпката за увеличение ще бъде заложена в законопроекта  за държавния бюджет.

Прогнозната инфлация за 2012г. е малко над 2 %, като се очаква БВП да нарасне с  2,9 на сто.

В проекта се предвижда намаление на средствата за министерствата в сектор сигурност и увеличение на финансите за образование и култура и правосъдие.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и приети  проектите за изменение и допълнение на пакета данъчни закони. Основните промени в тях са насочени към  привеждане в съответствие на националното законодателство с европейското право, усъвършенстване на данъчното законодателство и изпълнение на поетите от България ангажименти при присъединяването към ЕС.

Пред социалните партньори председателят на Съвета министър Симеон Дянков уточни, че спазвайки европейските изисквания трябва да бъде  въведена положителна акцизна ставка върху природния газ.

„Ще обсъдим вариантите това да стане стъпаловидно, с по-ниски ставки, за да не се наложи в следващите години шоково повишаване на акциза", заяви министър Дянков. Срокът в който страната ни трябва да въведе положителна акцизна ставка върху природния газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, е 1 януари 2014 година.