Приключени са всички основни дейности по изграждане на газовата връзка с Гърция, съобщиха от ICGB - компанията, която развива проекта за междусистемна газова връзка между Гърция и България.

Изпълняват се довършителни дейности, които ще бъдат обособени в етапи спрямо приоритета им за старт на експлоатация на съоръжението; гръцката строителна фирма AVAX е подала към ICGB края на август като срок за финализиране на дейностите от етап 1.

От компанията са внесли в Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуализирано предложение за въвеждане на етапност на изпълнение на оставащите дейности до старт на търговската експлоатация на съоръжението.

Припомняме, вчера при проверката на министрите на регионалното развитие и на транспорта на газовата връзка с Гърция в участъка край Стара Загора се оказа, че има строеж, но не и газ.

Фирмата твърди, че всички основни строителни дейности по реализация на проекта са завършени, а от средата на юни всички съоръжения са загазени и тествани успешно с реални количества природен газ.

"Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения - седем кранови възела, две газоизмервателни станции и един диспечерски център, са завършени и технически изправни, което е установено както от строителния надзор на проекта, така и от редица проверки и тестове, проведени в последните месеци. Към днешна дата всички 182 км и прилежащите съоръжения са запълнени с природен газ при налягане 40 бара. Тече изпълнението на съпътстващи дейности, които нямат пряко отношение към експлоатацията на интерконектора, но са част от заложените дейности по проект", пишат от изграждащата компания.

Те са разделили на етапи строежа на интерконектора. В първия етап е добиването на Акт 15 и Акт 16 за територията на България и еквивалентните разрешителни за Гърция. Всички останали дейности, които не са пряко свързани с експлоатацията на съоръжението, са обособени в самостоятелен етап. Те ще продължат да се изпълняват паралелно с експлоатацията на съоръжението.

В етап 1 като най-приоритетни дейности са включени: изпълненото вече строителство на газопровода и наземните съоръжения, както и тестване на катодна защита, полагане на знаци по газопровода, завършване интеграцията и тестването на SCADA системата за автоматичен контрол и управление на интерконектора, тестване на противопожарната система на диспечерския център и др., обясняват от оператора.

Сред обособените в отделен етап дейности са: довършване на полагане на резервен оптичен кабел, изпълнение на противоерозионни мерки по трасето на газопровода, довършване на път към ГИС Стара Загора.

Всички посочени дейности са част от ангажиментите на гръцката фирма AVAX, която изпълнява договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровода. Строителят е подал към ICGB информация, индикираща края на месец август за завършване на дейностите от етап 1, което ще позволи бързо въвеждане в експлоатация на газопровода. Това включва и приоритетно завършване на автоматизираната (SCADA) система за управление на газопровода.

От компанията оператор ICGB действат за получаване на Разрешение за ползване и съответните разрешителни за Гърция. Те комуникират с всички институции, които имат ангажимент към този процес. Всички усилия остават насочени към максимално скорошното въвеждане на газопровода в търговска експлоатация, като основният стремеж е това да се случи още преди старта на предстоящия отоплителен сезон.

Според компанията интерконекторът, който може да обезпечи почти изцяло вътрешното потребление на природен газ на България, е на финален етап от реализация.