Депутатите от 47-то Народно събрание се захванаха с проекта на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. в размер на 1.2 млрд. лв.

По време на дебатите за преразпределението на средствата Христо Гаджев от ГЕРБ заяви, че трябва да се изчака, докато не пристигне представител от Министерски съвет в случая вицепремиерът по европейските фондове и финансов министър Асен Василев да обясни как ще се разпределят средствата от 1.2 млрд. лв.

Председателят на парламента Никола Минчев уважи решението на опозицията и обяви почивка до 11.30 ч., когато трябва да пристигне финансовият министър.

С проекта на решение се предлага Народното събрание да одобри по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. средства в общ размер до 750 млн. лв. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.

1,2 млрд. останали в държавната хазна, отиват за пенсионерите и бизнеса

1,2 млрд. останали в държавната хазна, отиват за пенсионерите и бизнеса

Правителството има намерение 750 милиона от тези средства

Одобряването на допълнителен трансфер от държавния бюджет за 2021 г. за държавното обществено осигуряване е за изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месеците от януари до юни 2022 г., включително за подкрепа на пенсионерите във връзка с продължаващата епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и с оглед на ограничаване на последствията от COVID-19. Допълнителната месечна сума към пенсията е в размер 60 лв. и ще се изплаща на всички пенсионери независимо от размера на получаваната пенсия.

Освен това се предлага осигуряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи през 2021 г.