Ние категорично не подкрепяме предложения за промяна на обхвата на мрежата "Натура 2000". Това заяви от името на ГЕРБ председателят на Комисията по околната среда и водите и депутат Ивелина Василева. В изявление пред журналисти тя обясни, че промените, които са в ход в момента целят активно ангажиране на властта както на централно ниво, така и на местно в опазването на околната среда.

Целта била да се създаде ефективна система за управление на мрежата "Натура" и защитените зони.

Промените, предложени от Валери Симеонов и депутати, между първо и второ четене на Закона за биологичното разнообразие няма да бъдат подкрепени от депутатите от ГЕРБ. Ивелина Василева увери, че са достатъчно коректни към коалиционния партньор и са го уведомили предварително за решението.

Протести в няколко града казват стоп на бетона по морето

Протести в няколко града казват стоп на бетона по морето

Недоволстващите са против промените в закона за биоразнообразието и в защита на "Натура 2000"

За да се защити духа на основното тяло на закона е важно да се заложи на научния подход, затова и предложенията на ГЕРБ ще бъдат консултирани с научната общност, увери депутатът. Следващата седмица Ивелина Василева организира кръгла маса, на която държи да се чуят мненията и становищата на научната общност, бизнеса, собствениците и неправителствените организации.