Министър-председателят Огнян Герджиков назначи 16 зам.-министри в 8 от министерствата. Той е разписал заповедите за назначаване, като предложенията са на съответните министри, съобщават от "Дондуков 1".

Атанас Кундурджиев, Галин Каменов и Любомир Гайдов влизат в екипа на служебния вицепремиер и здравен министър Илко Семерджиев. И тримата в различни периоди са заемали поста.

Атанас Кундурджиев е началник на нефрологичното отделение в клиниката по нефрология и диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". От 2014 г. досега участва в Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска". В периода 2000-2001 г. е заместник-министър на здравеопазването.

Към настоящия момент Любомир Гайдов е съдия във Върховния административен съд, а преди това - в Административен съд - София област. В периода август - ноември 2009 г. е заместник-министър на здравеопазването. От 2000 г. до 2001 г. Галин Каменов е бил заместник-министър на здравеопазването, след което става директор на РИОКОЗ - Софийска област. От 2011 г. до момента е главен секретар на РЗИ - Софийска област.

Заместник-министри на земеделието и храните стават Светла Янчева, Георги Георгиев и Иван Палиготов.

Доц. д-р Светла Янчева е заместник-ректор на Аграрния университет в Пловдив. От 2012 г. досега проф. Георги Георгиев е ръководител на катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" в Стопанския факултет на Тракийския университет. Проф. Иван Палигоров към настоящия момент е декан на Факултета по стопанско управление в учебното заведение (Лесотехническия университет) и чете лекции в областта на икономиката на горското стопанство.

В Министерството на образованието и науката заместник-министри стават Ваня Стойнева и Мария Гайдарова. Досегашният заместник-министър проф. Иван Димов запазва поста си.

От 2013 г. досега Ваня Стойнева работи в дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите. Мария Гайдарова е директор на ОУ "Райна Княгиня" в Пловдив от 1998 г. досега.

Мариела Начева и Ренета Колева са назначени за заместник-министри в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Мариела Начева има опит в управлението на проекти в сектор "Води", както и в областта на управление на отпадъците. Досега е работила в частния сектор.

Ренета Колева е изпълнител директор на ПУДООС от септември 2014 г. досега.

Деница Александрова-Митрова и Валери Тарандов са назначени за заместник-министри в Министерството на правосъдието.

От 2012 г. Деница Александрова-Митрова е съдия в Административен съд -София град.

Валери Тарандов от 2015 г. е заместник-председател на Софийския арбитражен съд при Сдружение "За развитие на правото в България" (СЗРПБ) и арбитър.

В екипа на служебния министър на финансите Кирил Ананиев като заместник-министър е назначен проф. Румен Брусарски, който от 2012 г. досега е титуляр на лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми на Катедра "Финанси" на УНСС.

Константин Делисивков става заместник-министър на енергетиката. От 2010 г. досега е изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

В екипа на служебния министър на икономиката Тодор Седларски влизат Лъчезар Борисов и Любомир Ганчев.

От 2010 г. досега Лъчезар Борисов работи като началник на отдел "Управление и преструктуриране на държавното участие" в Министерството на икономиката, като преди това е заемал различни позиции във ведомството.

Любомир Ганчев в периода ноември 2014 - юни 2016 г. е външен експерт в Световната асоциация по интелектуална собственост. Бил е член на Съвета на директорите на "Джереми България" ЕАД. Заемал е съветническа длъжност към министъра на икономиката и енергетиката от юни 2013 г. до август 2014 г., като е следил за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" и програмирането на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.