От Главното мюфтийство ще обжалват ред Върховния касационен съд (ВКС) правото на собственост върху вакъфските имоти, след решението, че не са правоприемници на мюсюлманското вероизповедание.

Ден след като бе обявено решението на Софийския апелативен съд, според което Главното мюфтийство не е наследник на вакъфските имоти, от мюфтийството излязоха със свое становище, разделено на опорни точки:

"1. Софийски апелативен съд не е последна инстанция по делото и решението на съда не е влязло в сила. Дори и да отменя решението на Софийски градски съд за установяване на правоприемство, решението на апелативен съд не е в смисъл на липса на правоприемство между Мюсюлманско изповедание и съществувалите преди 1949г. религиозно просветни юридически лица, а в смисъл на прекратяване на процедурата, поради възможността правоприемството да бъде установено по друг съдебен ред. Ето защо след получаване и запознаване с решението на Софийски апелативен съд, същото ще бъде обжалвано пред Върховен касационен съд;

2. Изявленията на кметове на различни общини и конкретно на Кюстендил и Карлово са най-малко неуместни и некоректни. На първо място защото нито кметовете, нито общините са страна по това дело. Делата, с които Мюсюлманско изповедание претендира да бъде установено, че е собственик и да му бъдат върнати недвижими имоти, както в градовете Кюстендил и Карлово, така и в други градове на страната са различни от делото за правоприемство. Те са с различен предмет и са подсъдни на други съдилища.

Обръщаме се към политическите представители в България с апел да не използват горецитираните дела, с които Мюсюлманско изповедание отстоява своите законови правомощия и защитава интереси на мюсюлманската общност въз основа на българските закони, за политически поупулизъм", се казва в съобщение, изпратено до медиите.

От Главното мюфтийство са възмутени, че кметовете на Карлово и Кюстендил, на чиято територия има такива спорни имоти, са изразили мнението си по делото.