Големи търговски хранителни вериги подписаха "Меморандум за приемане и изпълнение на общи мерки в подкрепа на българските производители и създаване на възможности за реализация на техни продукти чрез магазините на търговците на дребно на храни и хранителни продукти, опериращи на територията на Република България". Подписването е станало на 31 декември 2020 г., а информацията за него бе съобщена днес, 4 януари 2021 г.

Под документа стоят подписите на членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет. Меморандумът предвижда осем мерки, които компаниите се ангажират да прилагат.

Те са следните:

Осигуряване на площи в търговските обекти за българските продукти

Всяка от компаниите ще осигури в своите магазини място за продажба на стоки с български произход и/или произведени от български производители, включително средни и малки регионални производители. Продуктите ще бъдат разполагани в супермаркетите съобразно техния вид (млечни продукти, месни продукти, яйца и др.) и характер (сезонност при плодове и зеленчуци и др.).

Маркетингова подкрепа за по-разпознаваеми български продукти

Ще бъде осигурено подходящо обозначаване на хранителните стоки с български произход, за да могат потребителите по-лесно да разпознават родните продукти. Търговците ще инвестират в допълнително маркетингово позициониране на отделни продукти на български национални и регионални производители.

Предоставяне на място за фермерски пазари и събития на производители

Ще се провеждат фермерски пазари и други събития, чрез които средни и малки български производители ще могат да продават продукцията си, отговаряща на всички нормативни изисквания и при спазване на мерките за безопасност. Търговците ще осъществяват маркетингова комуникация за всяко отделно събитие, за да привличат максимален брой потребители.

Сред останалите мерки са Обучения за малки и средни регионални производители и подпомагане при сертифициране на бизнеса им, по-бързо разплащане с производители и срещи за договаряне на условия.

Обученията ще бъдат помогнати от Министерството на земеделието и от Българската агенция по безопасност на храните. Те ще включват запознаване с изискванията за организиране и планиране на производството, за съхранението и пакетажа, контрола на качеството на продукцията и логистиката на доставките, съобразно изискванията на големите търговски вериги.

Компаниите ще осъществяват индивидуални преговори за определяне на търговски условия - цени, количества, качество, срокове и др., уверяват подписалите споразумението.

Частните търговски вериги са подписали и участие в работни групи относно предизвикателствата в земеделския сектор.

Мерките ще се прилагат съобразно спецификите на бизнес модела на ритейлърите (търговците на дребно) в тези вериги.

При подписването на меморандума, изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви: "Свободната търговия, саморегулацията и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от фермера до крайния потребител.".

Срокът на действие на меморандума е до 31 декември 2021г., като при необходимост може да бъде удължен. Инициативата е отворена за присъединяване на всеки търговец на храни, който приема и се ангажира да спазва заложените мерки.