Макроикономическото развитие на България и готовността на страната ни за членство в еврозоната обсъдиха премиерът Бойко Борисов и зам.-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

На срещата е отбелязано положителното развитие на основните макроикономически, фискални и финансови индикатори, по които се отчита готовността на България за присъединяване към еврозоната. Борисов посочи, че на практика сме изпълнили числовите критерии за влизане във Валутния механизъм II (ERM I).

Зам.-председателят на ЕК изрази задоволство от намаляването на външния ни дълг, който в края на 2017 г. достигна 25,4% от БВП и нарежда България на трето място сред държавите членки на ЕС с най-нисък размер на консолидирания държавен дълг.

Борисов посочи, че провежданата разумна и предвидима фискална политика, относително ниското равнище на държавния дълг - далеч под референтната стойност от 60% от БВП, предприетите от правителството мерки за подобряване на бизнес средата, са довели до повишаване на доверието на инвеститорите и засилване на търговската интеграция на страната ни.

Борисов изрази очакване, че тези положителни резултати ще доведат до по-висок икономически растеж и повишаване на доходите на хората в България.

До месеци ЕК решава за България и еврозоната

До месеци ЕК решава за България и еврозоната

Присъединявайки се към еврозаната, България трябва да влезе и в банковия съюз и акцентът е върху процесите във финансовия сектор