Със 148 гласа "за" и един "въздържал се" парламентът избра Христина Митрева за управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

Изборът се прави с мандат до 21 май 2013 г.

Припомняме, миналата седмица досегашният управител на осигурителния институт Сотир Ушев подаде оставка.

Христина Митрева до момента беше заместник-министър на труда и социалната политика.

Пред депутатите тя посочи, че ще работи за подобряване на комуникацията и координацията на всички нива в системата и повишаване на прозрачността в работата на държавното обществено осигуряване.