Червеният депутат Таско Ерменков заподозря властта, че подготвя критерии за кадрите в КЕВР за конкретен човек. Щели да се назначават удобни на властта и така щели да попълнят легиона от калинки на властта.

Пет години стаж не било достатъчни за комисар в КЕВР. Отваряла се вратата за млади, неопитни, но удобни кадри, според него.

Правилата според гербера Валентин Николов били, за да се разшири палитрата от хора, които могат да бъдат избрани за членове на регулатора.  Иначе управляващите нямали избраник.

Работата на КЕВР се отразява на живота на българските граждани, каза и Красимир Янков. И той заподозря, че критериите са за конкретен човек. Регулаторът обслужвал конкретни политически задачи в досегашния си мандат, по думите му.

Законотворците подхванаха Закона за енергетиката.