Създаденият Съвет за сътрудничество с академичните и научните среди в областта на безопасността на движението по пътищата се задейства, съобщиха от ДАБДП.

Инициативата за създаването на поредния съвет е на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП). В него участват представители на акредитираните университети, както и на Българска академия на науките (БАН).

Една от първите задачи на съвета е създаване на единна база данни с научи разработки, посветени на теми, свързани с безопасността на движението по пътищата

Решават академично проблема с войната по пътищата

Решават академично проблема с войната по пътищата

След агенцията създават и Съвет по пътна безопасност

"Целта е да използваме постиженията на науката при формиране на политиките по безопасност на движението по пътищата", подчерта председателят на ДАБДП Малина Крумова при официалното откриване на заседанието.

По думите ѝ академичните среди трябва и могат да бъдат по-ангажирани с процеса на формиране на публичните политики, особено в областта на пътната безопасност.

В рамките на академичния съвет ще бъдат обсъждани и всички сериозни законодателни изменения, стана ясно по време на заседанието. 

Новите кметове да проверят пътната безопасност, искат от ИПБ

Новите кметове да проверят пътната безопасност, искат от ИПБ

Да се обезопасяват зоните на спирките в населените места

Обсъден бе и график на заседанията на съвета в период от една година напред, а освен регулярни, ще има и извънредни срещи на неговите членове.

Подобряването на обучението от най-ранна детска възраст е основен приоритет на новия съвет. През 2020 г. този съвет ще организира свикване на Международна научна конференция посветена на проблемите на пътната безопасност.

Припомняме, към момента в България има Институт за пътна безопасност ИПБ, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП), а вече и Съвет за сътрудничество с академичните и научните среди в областта на безопасността на движението по пътищата.