В съответствие с изискванията на Виенския документ - 2011 г. от днес до 21 февруари на посещение в нашата страна е инспектираща група от Руската федерация, съобщава министерство на отбраната.

Тя е в състав от четирима военнослужещи и ще посети военните формирования в района на Пловдив, Карлово, Стара Загора и Асеновград. Групата ще проведе инспекция на обозначения район на територията на нашата страна.

Проверката включва предоставянето на информация за провеждането на военни дейности във военните формирования на Българската армия.

По време на инспекцията групата има право да извърши полет над полигоните в обозначения район и да бъде информирана за извършваната военна дейност, за целите на учението и етапа от неговото провеждане.

Групата ще бъде съпровождана от български офицери от дирекция "Стратегическо планиране" в Министерството на отбраната.

Забележка: Виенският документ е първото международно споразумение, установяващо система от мерки за укрепване на доверието и сигурността във военната област. Те целят повишаване на откритостта и прозрачността по отношение на военните дейности, извършвани на територията, заобикалящите морски зони и въздушното пространство на всички европейски държави (за Русия от западната граница до Урал) и страните-членки на ОССЕ от Централна Азия.