Браншови организации и институции обсъждат възможностите за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес. В това отношение за пример бе дадена Македония.

"В съседна Македония са въвели изключително ценни неща", заяви председателят на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов. По думите му там е въведена система, която изцяло обработва проектите за инвестиционното планиране. "Няма гишета, няма и опашка", подчерта арх. Игнатов. Всеки човек, който има достъп до интернет, може да подаде проекта си и да получи разрешение за строеж по имейл. Така се изключва и възможността за протакане или нерегламентирани изисквания.

Председателят на Камарата на строителите в България инж. Николай Станков набеляза няколко основни промени, които биха имали съществено значение в този процес.

В краткосрочен план - това е въвеждането на "мълчаливото съгласие" и електронизация на всички процедури, свързани със съгласуване, одобрение на строителни книжа и издаване на строителни разрешения". В дългосрочен план той изтъкна необходимостта от нормативни промени.

КСБ е разработила 3 законопроекта, които да подменят Закона за устройството на територията. В тях са се постарали да интегрират немския опит в нашия строително-инвестиционен процес. Инж. Станков се надява законопроектите да бъдат придвижени и "да видят бял свят".

"В процеса на редуциране на административната тежест ще разчитаме основно на регионалното министерство", заключи той.

"Нашето желание е да облекчим административните режими и на тежестта за бизнеса и гражданите в инвестиционния процес, в устройственото планиране", декларира за пореден път регионалният министър Николай Нанков. Той също даде за пример колегите си в Македония.

Регионалният министър Николай Нанков прогнозира, че ще има спорове по някои от въпросите - например за мълчаливото съгласие. По думите му, темата трябва да бъде прецизирана.

Нанков обяви, че сега се създава работна група с участието на всички заинтересовани страни за обсъждане на промените. По думите му, летните месеци ще бъдат използвани за създаване на добра нормативна база. Ще бъдат отчетени и трите законопроекта на КСБ.

Според главния архитект на Столичната община Здравко Здравков принципът за споделена отговорност между проектант и главен архитект е в основата на облекчаването на административната тежест.

Начинът, гражданите да спрат да комуникират с администрацията, е създаването на максимален брой електронни услуги, смята той.

Той изтъкна, че от няколко месеца работи система за инвидидуални административни актове. В момента всичко се издава по електронен път, цялото досие на обекта се събира на едно място.