Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ застава зад приемането на Истанбулската конвенция.

В позиция на СТСБ се посочва, че Истанбулската конвенция е необходима крачка за противодействие и за справяне с насилието срещу жените не само в европейски, но и в глобален мащаб. Съюзът подкрепя напълно нейната ратификация от страна на България.

Женски организации защитават Истанбулската конвенция

Женски организации защитават Истанбулската конвенция

Истанбулската конвенция не третира гей браковете, според женски организации

Според СТСБ по същество Истанбулската конвенция е правен инструмент и компенсаторен механизъм, създаден с цел защита на единия от двата пола - жертва на непропорционална агресия - и решаване на съществуващ тежък социален проблем. В тази връзка СТСБ определя разпространяваните твърдения в последните дни като опит да се манипулира общественото мнение чрез излагане на аргументи против ратификацията на Конвенцията. Тези манипулации имали за цел изместване на фокуса на диалога върху въпроси, които не били предмет на Конвецията.

Първото от тези възражения било, че Конвенцията въвеждала понятието "трети пол", а именно определението за пол в чл. 3в от Конвенцията, като "социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете".
В тази връзка СТСБ посочва, че това е неточност в изказа, която е станала повод за свободно тълкуване на значението на това определение, а от функционалното тълкуване на разпоредбата се налага изводът, че Конвенцията приема за възможни единствено и само двата съществуващи пола.
"В тази връзка подчертаваме, че при тълкуването на разпоредбите на нормативните актове, в това число и на международните договори, по които Република България е страна, следва да се има предвид целта на съответния нормативен акт или договор, и то в контекста на взаимовръзката между отделните му разпоредби. В настоящия случай целта на Конвенцията е да защити жените от насилие, извършвано над тях заради това, че са жени", категорични са от СТСБ.

Омбудсманът защити приемането на Истанбулската конвенция

Омбудсманът защити приемането на Истанбулската конвенция

Според Манолова може опредени разпоредби да бъдат изключени от Конвенцията за страната ни

Второто изложено твърдение, че Конвенцията задължавала България да включва в учебните си програми обучение за алтернативна сексуалност на индивида.
В тази връзка СТСБ акцентира, че Конвенцията адресира проблеми, като професионалната ветрикална и хоризонтална сегрегации по пол, които водят до неравнопоставеност между двата пола и дават предпоставки за насилие както на работното място, така и у дома.
"Подчертаваме също, че насилието над жени може да приема най-различни форми, а стереотипните роли на мъжете и жените, визирани в Конвенцията - като например забраната жените да управляват автомобили, да гласуват, да работят, да излизат с открито лице и т. н. - са безспорни форми на социално обусловено насилие над жените, дълбоко подкопаващи ценностите, които в България така или иначе вече са изградени."
В позицията си СТСБ заявява, че нито една част от текста няма и намек за подкопаване на онези традиционни ценности на обществата, които не са насочени към омаловажаване и унижаване на жените и лишаването им от права, с оглед на стереотипните възгледи за тяхната малоценност и незначителност.

Третият аргумент против ратификацията на Конвенцията, лансиран в обществото - че задължението на страните по чл.60 от Конвенцията да предоставят бежански статут на жени, жертви на насилие, основано на пола, представлявало заплаха от прилив на бежанци с нестандартна сексуална ориентация от държавите с мюсюлмански общества към България.
"Тук желаем единствено да припомним, че в Република България е действащ Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Чл.8, ал.5, т.6 от ЗУБ постановява, че Република България признава за преследване по смисъла на този закон и действията, насочени срещу лица по причина на техния пол. Горното означава, че от ратификацията на Конвенцията не биха се променили по никакъв начин положението и правният статут на бежанците у нас", допълва Съюзът.

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

Захариева и Цачева убедили патриотичния фронт, че няма заплаха за Конституцията

Според СТСБ Конвенцията очертава правна рамка за въздействие върху определени социални фактори, предпоставящи насилие, основано на биологични различия между половете. Според Съюза ратификацията на Конвенцията у нас е ключова не само по отношение на справянето с насилието над жени, но и за това България като държава трябва "да даде пример на онези държави, в които ставаме свидетели на неравностойно и нехуманно третиране на жените, и в които насилието над жените бива не само оправдавано, но и насърчавано. "