От Българския фонд за жените се обявиха в защита на Истанбулската конвенция. Повод за изразената позицията на организацията е предстоящата ратификация на документа в парламента. Според тях, има погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания на текста на т.нар. Истанбулска конвенция.

Според Българския фонд за жените Истанбулската конвенция е единственият документ, който предлага цялостен подход за превенция и справяне с насилието над жени и домашно насилие.

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

Захариева и Цачева убедили патриотичния фронт, че няма заплаха за Конституцията

Целите на конвенцията са ясно записани в Глава 1, Чл. 1. Най-общо те са премахване на насилието и дискриминацията над жените и момичетата и създаване на цялостна рамка, политики и мерки за подкрепа на жертвите. Никъде в целите на Конвенцията не се споменава "трети пол", нито "въвеждане на гей бракове", по мнението на организацията.

От Българския фонд за жените остро осъждат: "политическите игри и пропагандата, речта на омразата срещу ЛГБТ хората (лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендър), които неволно се оказаха жертви на политически пиар на гърба на каузата за борбата с насилието над жени", пишат от организацията, в чийто екип са само жени.

Според тях има съзнателна заблуда на българските граждани за естеството на Истанбулската конвенция, които застрашават живота на хиляди жени и момичета в България.

СДС иска някои текстове от Истанбулската конвенция да влязат в законодателството ни

СДС иска някои текстове от Истанбулската конвенция да влязат в законодателството ни

Парламентът да не ратифицира Истанбулската конвенция, настояват от СДС

Междувременно от Zonta International - международна организация с над 30 000 члена от 66 страни, изразиха становище, че Истанбулската конвенция по никакъв начин не противоречи на българската Конституция. Тяхната организация работе за овластяване и подобряване на живота на жените и момичетата по света.

Zonta International се бори за свят, в който правата на жените се признават за права на човека и всяка жена има възможност да се възползва от пълния си потенциал, да взема решения равноправно с мъжете. "В такъв свят никоя жена не живее в страх от насилие" .

В обобщено становище на клубовете на Зонта Интърнешънъл Ареа 05, Дисрикт 30 България , Македония, Румъния за ратификацията на Истанбулската конвенция, те уверяват, че в документа не става дума за трети пол.

"В нито един свой текст Конвенцията не предписва и не може да задължи ратифициралите я държави да въведат такива понятия - "трети пол", "нов пол" и т.н., в правните си системи. Конвенцията ясно разграничава лицата от мъжки и женски пол, така щото основната и функция е всеобхватна закрила на жените - пълнолетни или непълнолетни, от различни видове насилие, включително психологично насилие, което се дължи единствено на пола им", гласи становището на Zonta International.

По твърденията им Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие - т.нар. Истанбулска конвенция изрично криминализира ужасяващата традиция на женското гениталното осакатяване, във всичките му форми.

Припомяме, подобни традиции са чужди за Европа, те са по-разпространени в мюсюлманския свят и африканските страни.

От международната организация уверяват, че Конвенцията не третира гей-браковете, нито се занимава с еднополови отношения. Думата брак се споменава единствено и само при забраната на насилствените/принудителни бракове - предвижда се защита на жертвите на такъв брак.

Организацията оспорва и информацията, че в конвенцията се предвижда въвеждане на сексуално обучение и понятията за "хомосексуализъм" още от най-ранно предучилищно образование и твърди, че документът не третира въпроси от религиозен характер.

Според организацията, най-важната цел на Истанбулската конвенция е да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие.

Конвенцията формулира видовете насилие, основано на пола на жената. Държавите одобрили документа, трябва да криминализират насилието. Според организацията, трябва да се създадат механизми за отчитане на домашното насилие, както и да се изготви официална статистика за жертвите. Изисква се създаване на центрове, където жените - жертви на домашно насилие да могат да бъдат приютявани, за осигуряването на тяхната помощ, за тяхната защита.

"Защото домашното насилие и насилието над жени и деца не е семеен въпрос. То е обществен въпрос, въпрос на човешко достойнство, който ние трябва да разрешим", пишат от Zonta International.

Припомняме, омбудсманът Мая Манолова се обяви в защита на Истанбулската конвенция. От БСП и от ВМРО не искат документът да се приема от парламента и категорично осъждат новите ценности, които постепенно биха се приложили след одобрението на документа. От СДС са против приемането на самата Истанбулска конвенция, но искат добрите текстове за защита на жените от насилие да бъдат приети в българското законодателство.

Осем министри от третия кабинет "Борисов" също гласуваха против Истанбулската конвенция.