БСП не подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция заради текст документа, апелиращ за противодействие срещу предразсъдъците към социалните роли на мъжете и жените.

В изявление на социалистите се уточнява, че те продължават да подкрепят борбата срещу насилието над жени и деца.

"Винаги сме се борили против насилието над жени и деца. Организирали сме и сме се включвали в национални кампании в защита на техните права. Застъпвали сме се за равнопоставеност на мъжете и жените. И занапред ще отстояваме тези позиции." - се казва в изявление до медиите.

"Но няма как да приемем текстове в Истанбулската конвенция, които задължават: "страните да предприемат мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете". Както и: "социален пол" и "включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като нестереотипни роли на пола".

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

Вицепремиерът не гледал как гласува Бойко Борисов

Обръщаме внимание, че при обсъждане проекта на Конвенцията тя получава нееднозначна оценка в Комитета на министрите на Съвета на Европа. Именно поради това решението на Комитета на министрите за приемането на Конвенцията е формулирано като прието "без гласуване" (а не с консенсус)..." - посочват от БСП.

От червената партия посочват, че към момента 28 от 47-те страни-членки на Съвета на Европа са ратифицирали конвенцията, а от държавите в ЕС това са направили 17 от 28-те членки на общността.