22% от българите споделят, че са били потърпевши от домашно насилие, като този дял съвпада с дела на свидетелите на насилие в семейството си.

Това показва национално представително проучване на агенция "Сова Харис" по горещата все още тема за Истанбулската конвенция.

Проучва се и начинът, по който потърпевшите реагират на случващото се: Преобладаващата част от тях, 61%, са се опитали сами да решат проблема, 24% не са реагирали по никакъв начин, а 22% са поставили въпроса пред семейното си обкръжение.

На ниво нагласи, социологическото проучване регистрира, че почти единодушно 94% от пълнолетните българи, считат, че българското общество не трябва да допуска насилие над жени. Други 95% считат, че не трябва да се допуска насилие върху деца.

От друга страна легализирането на третия пол е недопустимо за 73,5% от пълнолетните граждани на страната.

70% смятат, че гей браковете са неприемливи, а отглеждането на деца в хомосексуални семейства не трябва да се допуска според 75 на сто.

Почти консенсусно българското общество се противопоставя на прилагането на насилие върху жени и деца. Противоречията възникват при отношението към хомосексуалните и т.нар. трети пол. Конвенцията отваря врата към прилагане на толерантност при подобен тип поведение, но без да се ангажира със съществени конкретни стъпки. В същото време няма държава, която вследствие на ратификацията на конвенцията да е легализирала третия пол, коментира Васил Тончев.

Данните на проучването показват, че у нас само 11% от пълнолетните граждани смятат, че ратификацията на Истанбулската конвенция ще доведе до ограничаване на насилието върху жени и деца. Три пъти - около 30%, са на мнение, че приемането на конвенцията ще доведе до въвеждане на третия пол, легализирането на гей браковете и отглеждането на деца в хомосексуални семейства.

Към момента съотношението на хората, които смятат, че Истанбулската конвенция трябва да бъде ратифицирана, спрямо тези, които я отхвърлят, е 1 към 3. Сред поддръжниците на ГЕРБ преобладават привържениците на конвенцията. Значителна подкрепа конвенцията получава и сред симпатизантите на традиционната десница, макар че в тези две електорални ядра има съществена опозиция.

Докато при БСП и Патриотите мнозинството е против приемането на конвенцията. Засега електоратът на ДПС е главно в пасивната позиция "не мога да преценя".

Засега не се отчитат промени в електоралната подкрепа за политическите партии вследствие на отношението им към Истанбулската конвенция.

При това разделение в обществото би било разумно приемането на спорния документ да се отложи, смята Тончев.

Очакванията му са, че произнасянето на Конституционния съд по въпроса за Истанбулската конвенция ще бъде положително в посока на ратификацията й.