Насилието не може и не трябва да бъде толерирано. Конвенция, която осигурява защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола, трябва да бъде в сила и за България. Това се казва в становище на омбудсмана Мая Манолова, която подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция.

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

МС изпраща Истанбулската конвенция в Народното събрание

Захариева и Цачева убедили патриотичния фронт, че няма заплаха за Конституцията

Около 35% от жените по света са били подложени на физическо и/или сексуално насилие през 2016 г., според Световната здравна организация. Данните на Агенцията за човешките права на Европейския съюз показват, че в Европа 1 от 3 жени над 15 г. е била подложена на физическо и/или сексуално насилие поне веднъж в живота си, привежда данни Манолова.

Според проучване на "Алфа Рисърч", всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. По данни на фондация "Партньори България", една от всеки 3 жени в България е подложена на насилие, а някои от случаите имат летален изход.

Според съдебната статистика 35 % от случаите на убийства и опити за убийства на жени са извършени от настоящ или бивш интимен партньор на жертвата. Насилието, основано на пола, включва още побоища, изнасилвания, обиди и унижения, ограничаване на свободата, изолиране на жертвата, следене и преследване на жертвата, финансов натиск, унищожаване на имущество, заплахи и физическо насилие към близки.

Според Манолова, Истанбулската конвенция е важен инструмент на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие. Тя задава европейски стандарт, подкрепян от държавите-членки на ЕС и от самия ЕС, който я подписа на 13 юни 2017 г.

От 28 държави-членки на ЕС всички са подписали Истанбулската конвенция, а 17 са я ратифицирали. От всички 47 държави-членки на Съвета на Европа, Конвенцията не е подписана единствено от три държави - Русия, Армения и Азърбайджан, се казва в позицията на Манолова.

Припомняме, от ВМРО, СДС и БСП, както и осем министри се обявиха срещу ратификацията на Истанбулската конвенция, защото текстове от документа въвеждат "социален пол" и др. представи, чужди на нашата народопсихология и ценности.

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

8 министри гласували против Истанбулската конвенция, разкри Симеонов

Вицепремиерът не гледал как гласува Бойко Борисов

Според Манолова, кампанията срещу Истанбулската конвенция, която се развива в момента, е трудно обяснима. По думите й сърцевината на Конвенцията е криминализиране на редица актове, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола. В документа се включват и мерки за защита от насилие (забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда. Тя изрежда и други мерки, включени в документа.

"В становище до Министерството на правосъдието подкрепих внасянето на Истанбулската конвенция, но само след направени промени в националното законодателство и продължавам да отстоявам тази позиция. Още повече, че предложенията са готови. В Министерството на правосъдието специална работна група от представители на институциите и неправителствени организации изготви конкретни предложения за промени в Наказателния кодекс и в Закона за защита от домашното насилие", се казва в позицията на омбудсмана.

Третият пол влиза в Министерския съвет

Третият пол влиза в Министерския съвет

Стимулират изучаването на хомосексуализма и травестизма от детската градина

Манолова настоява промените да бъдат приети и призовава Министерството на правосъдието да ги включи в пакета ратификационни документи, които предстои да изпрати в Народното събрание. В този дебат ще бъдат обсъдени и резервите, които Република България може да направи във връзка с ратифицирането, тъй като тези резерви също дават възможност опредени разпоредби да бъдат изключени от приложното поле на Конвенцията за нашата държава, обяснява Манолова.