Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) е депозирал своето становище по отношение на провеждането на избори по време на пандемия, след като е проучил практиките в редица страни.

През изминалата година са били проведени близо 100 национални или местни избора по света, от които 29 в Европа, в ситуацията на продължаваща епидемична криза: Франция, Полша, Сърбия, Хърватска, Северна Македония, Румъния, Германия, а по света - САЩ, Южна Корея, Сингапур, Израел, Монголия, Мали, Бурунди и др.

Общият извод е, че провеждането на избори в такива условия е възможно, но изисква внимателно планиране според натрупания опит при приемането на адекватни мерки за безопасност.

Общественият съвет (ОС) настоява Централната избирателна комисия (ЦИК) и отговорните държавни органи да информират гражданите, че са започнали работа по организацията на предстоящите избори и то спешно, не само защото решенията ще изискват време, човешки и материални ресурси за прилагането им.

Ще бъдат нужни и допълнителни усилия от страна на администрацията, а и някои мерки биха изисквали и законодателни промени.

Радев искал някой друг да поеме отговорността за предложената дата за изборите

Радев искал някой друг да поеме отговорността за предложената дата за изборите

Според проф. Огнян Минчев държаният глава осъзнал, че може да има усложнения заради епидемилогичната обстановка

Общественият съвет е разработил предложение за провеждане на ограничен пилотен проект за гласуване по пощата в няколко "консулски избирателни окръга" в Западна Европа, където отварянето на секции вероятно няма да бъде позволено от съответните власти или придвижването до такива секции ще е невъзможно за въпросната категория избиратели. Предложението ще бъде предоставено на Народното събрание при евентуално "отваряне" на Изборния кодекс в предстоящите седмици.

Време ще е нужно и за спечелване на доверието на политическите субекти и на избирателите, че правата им ще бъдат гарантирани, а участието в процеса - в разумна степен безопасно, в т.ч. и за членовете на секционните избирателни комисии (СИК).

Общественият съвет препоръчва на ЦИК да проведе системен анализ на изборния календар и да минимизира необходимостта от физически контакт между хора, както и на хора с материали - като се започне от възможността за онлайн заседания на районните изборните комисии (РИК), през процесите на регистрация на партии, коалиции и кандидати до разширяване и подобряване на дистанционното обучение на СИК. Нужно е да се тестват платформи и приложения, които да станат доказано функционални преди сроковете за провеждане на дадена дейност. Съвсем безпроблемно е подаването на документите за регистрация на организации, наблюдатели на изборите, а също и на техните акредитирани наблюдатели, да става изцяло по електронен път (напр. сканирани документи).

Нужно е да си обмисли безопасността в местата за гласуване, а има и достатъчно материали за мерките, приложени в десетки държави - от личните средства за защита (маски, ръкавици, защитни екрани, дезинфектанти) за членовете на СИК. Също така може да има препоръчителни или задължителни мерки за гласуващите; контрол върху реда на чакащите пред секцията, върху броя на хората в изборното помещение или в сградата; периодична дезинфекция на често докосваните повърхности, проветряване на помещенията, и т.н.

Гласуване на поставените под карантина / в самоизолация не може да бъде отменено или неразумно ограничено, без това да е в ущърб на легитимността на процеса.

Разпоредбите на Изборния кодекс в България за лицата с "трайни увреждания" с право да бъдат посетени от мобилна СИК, могат да се тълкуват разширително или да се променят с изрично споменаване на засегнатите от епидемията.

От Общественият съвет припомнят и проблема с попълване съставите на СИК и неявяването им, като типичен проблем в дните за гласуване в България, който може да се изостри тази година. Те предлагат РИК, които назначават СИК, да подготвят предварително списъци от резервни членове извън предложенията на партиите и коалициите въз основа на прозрачна селекция (евентуално конкурс) по критерии като образование, предишен опит в изборната администрация, заявена готовност да работят в рамките на избирателния район (или общината си). Те следва да получат възнаграждение за участието си.

Самата предизборна кампания също може да бъде проведена при ограничения и мерки, посочват от Обществения съвет.

Особено важно е ЦИК да определи правила, които, в условията на COVID епидемия и при спазване на определената от здравните власти дистанция СИК, ще осигурят пряка видимост на тези лица при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването. За да се гарантира прозрачност на изборния процес, Общественият съвет ще предложи на законодателя да предвиди възможност за заснемане и излъчване в реално време на преброяването на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването, за да може процесът да се наблюдава безопасно от всички заинтересовани лица, които имат право на това по ИК.

Относно машинното гласуване в прегледаните от Общественият съвет информационни източници, включително посветените на алтернативни методи за гласуване, няма сведения машинното гласуване да създава епидемични рискове, по-сериозни от гласуването с хартиени бюлетини и които да не могат да бъдат управлявани и минимизирани. В случай, че законодателят разглежда промени в Изборния кодекс, ОС смята, че текстовете относно преброяването в СИК на разписките, отпечатвани от машината, въведени с последните промени, са неясни, евентуално неработещи и би следвало

Едва ли е нужно да се доказва необходимостта, сочена от международни експерти, правителствата и националните органи за провеждане на избори навреме да разясняват мерките, предприети в отговор на пандемията.

"Политико" за изборите в България: Борисов може да се кандидатира за президент

"Политико" за изборите в България: Борисов може да се кандидатира за президент

ГЕРБ обвинява БСП в тесни връзки с Кремъл, въпреки че Борисов също се радваше на уютни отношения с Москва

От Обществения съвет открояват мерки, приложени в чужбина:

Гласуване от автомобил

Гласуване чрез представител - От предвиден в закона един упълномощен глас за всеки гласоподавател с присъствен вот, тази норма е извънредно разширена, с мярка приета по-малко от седмица преди изборите. Така определено от уязвимия или изплашен избирател лице или представител на полицията получава право да представлява голям брой лица. Това дава възможност за подаване на глас на настанените в социалните домове и други места за групово пребиваване.

Радев не вижда никаква подготовка и готовност за избори
Обновена

Радев не вижда никаква подготовка и готовност за избори

Премиерът е зашеметен и не се ориентира

Гласуване по пощата - Нито в САЩ, нито в Швейцария има пълна статистика за загубени и недоставени, или доставени с голямо закъснение бюлетини поради децентрализираното отчитане на гласовете, но се счита, че между 3 и 4 % от бюлетините за изборите в САЩ през 2020 не са отчетени

Предварително гласуване

Смяна на избирателната секция

Извънредни мерки за хигиена и дезинфекция

Сред мерките за провеждане на безопасни избори в условията на пандемия са:

Дистанция

Средства за лична защита за СИК (маски, ръкавици)

Маски за избирателите

Дезинфектанти за избирателите

Защитни екрани

Препоръка избирателите да си носят химикалки

Периодично проветрение на помещенията

Проверка на температурата на избирателя на входа

Времеви коридори за гласуване

Важно условие е организирането на максимално широк обществен дебат, с обсъждане на спешните мерки от широк кръг партии и граждански движения, с отчитане на социологическите проучвания за нагласите в момента, а не само резултата от предишните избори - каквито са парламентите приемащи промените, се казва в становището за подготовка на предстоящите избори.