България бе избрана за член на Съвета по правата на човека (СПЧ) за периода 2019-2021 г. Това стана на 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. 180 от общо 188 присъствали и гласували държави-членки на ООН подкрепиха страната ни, информираха от Министерския съвет.

За първи път България издига кандидатурата си за този орган. Приемането на нашата кандидатура се оценява като признание за активната ни политика в сферата на правата на човека на национално и глобално ниво.

5 извода от форума на ООН

5 извода от форума на ООН

Един от изводите на Мартин Табаков е "много шум за нищо" и макар и речите да чертаят хоризонти и да задават посоки, срещите и кръстопътищата ще са другаде

България е поела ангажимент да подпомага независимостта на структурите на ООН по правата на човека. Приоритети в нашето членство са защитата на правата на детето, равенството на жените и мъжете, правата на хората с увреждания, създаването на толерантни общества. Нашите приоритети се съобразяват с изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030.

Съветът по правата на човека (СПЧ) е междуправителствен орган в рамките на системата на ООН. Той отговаря за насърчаването и защитата на правата на човека по света и за справяне със ситуации на нарушения в тази област.

Съветът има правомощието да обсъжда всички тематични въпроси и ситуации на правата на човека, които изискват вниманието му през цялата година, както и да прави препоръки по тях.

Борисов пред ООН: Да овластим жените и младите

Борисов пред ООН: Да овластим жените и младите

Премиерът участва в Срещата на върха за мира "Нелсън Мандела"...

Органът заседава в Службата на ООН в Женева. В него участват 47 държави, които се избират от Общото събрание на ООН. При избора се взема предвид приноса на всеки кандидат за насърчаването и защитата на правата на човека, както и поетите от него доброволни ангажименти в тази сфера.

Шефът на ООН предупреди:  Световният ред е "все по-хаотичен"

Шефът на ООН предупреди: Световният ред е "все по-хаотичен"

Измененията в баланса на силите могат да увеличат риска от конфронтация