Министерският съвет прие доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.

Планът за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, предвиждаше до края на месец март да се изпълнят общо 95 мерки, от които са изпълнени 53, съобщи МС.

Високият процент на неизпълнение на мерките, произтичащи от членството ни в ЕС, може се запази в следващите месеци предвид обстоятелството, че 44-ото Народно събрание не е започнало своята дейност.

От неизпълнените мерки 23 са законопроекти. От тях девет са внесени в 43-ото Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане, което ще доведе до значителни закъснения в изпълнението на тези мерки.

По отношение на останалите 14 законопроекта отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия, за да ускорят процеса по тяхното разработване.

От неизпълнените мерки 20 са свързани със стартирали процедури за нарушения на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към докалада на МС са приложени дирекитвите на ЕС в областта на вътрешния пазар. Седем са директивите, които са с вече изтекъл срок за транспониране (30 ноември 2016 г.), а срокът на други 10 изтича в края на месец май тази година.

От МС посочиха и че за времето от стъпването в длъжност на служебното правителство са приети 9 подзаконови нормативни акта, свързани със стартирали процедури за нарушения срещу България.