Министерският съвет на прие Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност".

Извършена е промяна на утвърдения с чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет България за 2021 г. показател по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., със сума в размер 39 800 000 лв.

Досега тази сума бе 14 76 2000 лева.

ДАНС откри още двама руски дипломати шпиони

ДАНС откри още двама руски дипломати шпиони

Разследването е по чл. 104 и по чл. 109 от НК