Кабинетът реши да прекрати конкурса за търсене на нефт и природен газ в "Блок 1-26 Тервел", съобщиха от Министерския съвет след днешното правителствено заседание.

"Блок 1-26 Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Конкурсът за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване за блока бе обявен с решение №485 на Министерския съвет от 6 август 2019 г.

В срока, определен от Министерския съвет, нито един кандидат не е закупил конкурсни книжа и не са подадени заявления за участие в конкурса.

Още две години търсят нефт и газ в "Блок Хан Аспарух"

Още две години търсят нефт и газ в "Блок Хан Аспарух"

"Репсол България" Б.В. прехвърля своя дял от 30% на другите две дружества

Конкурсната процедура се прекратява на основание чл. 50 а, т. 1 от Закона за подземните богатства. Въпросният текст гласи, че конкурсът за предоставяне на разрешение се прекратява с решение на органа, открил процедурата, когато не е подадено заявление или предложение.

Shell не открили достатъчно нефт и газ в "Хан Кубрат" край Бургас

Shell не открили достатъчно нефт и газ в "Хан Кубрат" край Бургас

Инвecтициятa бeше в paзмep мeждy $50 милиoнa и $150 милиoнa