Българският евродепутат Ивайло Калфин сезира Европейската Комисия за решението на правителството да одържави частните пенсионни фондове.

Калфин иска Комисията да се произнесе дали подобно решение нарушава правилата за свободна конкуренция.

Евродепутатът очаква позиция от Брюксел дали доверието във фондовия пазар и икономическия климат у нас няма да бъде накърнено с отнемането на активи от големите компании.