Депутатите приеха промените в Закона за резерва на Република България, с който се указва кой може да служи като резервист в армията. Целта на промените е да подобрят нормативната уредба и системата за привличане, селектиране и подбор на кандидати за служба в доброволния резерв, съобщиха от Министерството на отбраната.

За поддържане на необходимото ниво на подготовка на доброволния резерв се увеличава общата продължителност на срока за подготовка на резервисти в състава на военните формирования от въоръжените сили от 15 на 25 календарни дни. Увеличава се и срокът за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация от 30 на 60 дни.

С цел да се подобри качеството на доброволния резерв се дава и възможност на служба в него да могат да бъдат приемани бивши военнослужещи без провеждане на конкурс.

Измененията са съобразени с тенденциите за развитие на въоръжените ни сили, обосновават се от Министерството на отбраната. Тези тенденции са посочени в приетите през 2015 г. стратегически документи - Програмата за развитие на отбранителните способности и Плана за развитие на Въоръжените ни сили до 2020 г.

140 български резервисти взели участие в мисии зад граница

140 български резервисти взели участие в мисии зад граница

В мисиите са участвали предимно медици, инженери и преводачи

С промените се цели да има качествено окомплектоване във военновременните формирования на въоръжените сили от различните категории военнослужещи.

Запазва се доброволният принцип на подготовката на гражданите за защита на отечеството. Въвежда се възможност по време на това военно обучение българските граждани да провеждат практически занятия с използване на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в съответствие с програмите на обучение и по ред, определен с уставите и наставленията на въоръжените сили.

В промените вече има конкретност на видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв. Указан е и начинът на заплащане при участие в начална и специалната военна подготовка и по време на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията.

Въоръжени сили, резервисти и полиция не могат да предотвратят атаки като тези в Ница

Въоръжени сили, резервисти и полиция не могат да предотвратят атаки като тези в Ница

Въпросът е политически, не е на въоръжени сили и полиция, твърди ексепрт

Предвиждат се еднакви възнаграждения на резервистите с тези, дължими на военнослужещите по чл. 214, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, тъй като когато са на активна служба, резервистите имат статус на военнослужещи.

Резервистите да подсилят службите ни, съветва експерт

Резервистите да подсилят службите ни, съветва експерт

Нашите служби взели нужните мерки след Париж 13/11 и 18/11

Въвежда се промяна на пределната възраст за служба в запаса и за водене на военен отчет, като за резервистите и запасните тя се диференцира според военното звание. Така се осигурява възможност за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст.

МС определи заплатите на резервистите

Конкретизират се отговорностите и функциите на Централното военно окръжие, неговата структура и правомощия на органите по водене на военния отчет.

Създава се Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип, гласят промените в Закона за резерва.

Малко по-късно министърът на отбраната в оставка Николай Ненчев заяви пред Военния телевизионен канал и в. "Българска армия", че от неговото ведомство са изпълнили амбициозната си законодателна програма.

С промените в Закона за резерва се диференцира пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни, конкретизират се видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв, отчете Ненчев.

"Много работа беше свършена и за осигуряването охраната на държавната граница, която по инициатива на народни представители залегна като изрична задача на въоръжените сили", отчете Ненчев.

Като задача залегна и участието на въоръжените сили в антитерористични операции по смисъла на новоприетия Закон за противодействие на тероризма, където техните допълнителни правомощия бяха изрично разписани.

С огромно мнозинство Народното събрание подкрепи "Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020" и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г., припомни Ненчев.

През 2015 г. беше приет Законът за военното разузнаване, който урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване и статуса на служителите, заяви министърът в оставка в подкрепа на тезата си за изпълнение на законодателната програма.

Актуализацията на Закона за военната полиция позволи подробно да се регламентира оперативно-издирвателната дейност, да се прецизират разпоредбите, свързани с антитерористичната дейност, отчете Ненчев.

Той припомни, че в дейностите на Военна полиция са вменени и противопожарния контрол, разследването на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства. Детайлно се регламентират случаите и възможностите за употреба на оръжие и помощни средства от органите на Служба "Военна полиция" и военнослужещите от военнополицейските формирования, като безусловно се въвежда принципът на "абсолютната необходимост", отчете министърът пред двете военни медии.

Ненчев призна, че и по време на неговия мандат Законът за отбраната и Въоръжените сили на Република България е бил променян неколкократно. "Въведе се възможността за усилване на охраната на въздушното ни пространство със съюзнически сили и средства", каза Ненчев визирайки оспорваната от бивши военни и от опозицията възможност чужди самолети да контролират нашето небе.

Съгласно промените, въоръжените сили в мирно време ще изпълняват задачи и по наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана и ще поддържат и развиват способности за киберотбрана, каза министърът в оставка.

Бригада "Специални сили" беше изведена от структурата на Сухопътните войски, за да бъде непосредствено подчинена на началника на отбраната. "Дава се възможност за подмладяване на войнишкия състав във Въоръжените сили и за по-ефективно изпълнение на задачите. Разширяват се възможностите за съкратените или уволнени поради организационно-щатни промени военнослужещи да постъпят повторно на военна служба", отчете Ненчев идеята да върнат съкратените или уволнени заради дългогодишна военна реформа хиляди военни.

В отчет за извършеното по време на неговия мандат Ненчев заяви, че на 2 юни 2016 г. Народното събрание одобри Проекти за инвестиционни разходи и даде мандат на Министерството на отбраната за началото на два от приоритетните инвестиционни проекти - "Придобиване на нов тип боен самолет" и "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб", с което стартира отлаганата 25 години модернизация на въоръжените сили, допълни Ненчев.