Класифицират язовирите на малки/големи и опасни/рискови. Това става с промени в Закона за водите, които ще бъдат внесени след Великден в Народното събрание.

Резултатите от дейността на работната група от пет министерства и експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бяха обобщени по време на брифинг в Министерския съвет от вицепремиера по икономическите и демографски въпроси Валери Симеонов.

Симеонов изтъкна, че представители на ДАМТН са извършили пълно обследване на всички язовири у нас и сега държавата разполага с пълната информация и яснота относно броят и собствеността им. С промените, които се предлагат, ще бъде осигурен необходимия обхват, ремонт, поддръжка и ремонтни дейности на всички язовири в България.

Освен класифицирането на язовирите, текстовете уреждат и въпросите, свързани със собствеността им. В преходните и заключителни разпоредби е определен тримесечен срок за вземане на решение от общините и респективно от общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата.

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Промените в закона трябва да са готови до седмица

Създава се Държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините. Така ще се окрупни собствеността на общините и на останалите оператори, които не могат да се справят с поддръжката им към момента. Запазва се принципът, че собственикът носи отговорност.

Създава се и специализирано търговско предприятие, което да се ангажира с ремонта и поддръжката на тези язовири. Търговското дружество ще бъде под шапката на Министерство на икономиката. Целта му е то да поеме буферният период до прехвърлянето на собствеността.

Слага се край и на сегашното положение - язовирите в България да се стопанисват практически, безплатно от всички, които са имали това желание. Определя се собствеността както на самата водна площ, така и на земята под водната площ. "На тази безстопанственост също се поставя край", заяви вицепремиерът Симеонов.

Стана ясно, че у нас има 6000 язовира. Големината, вида и потенциалните рискове, които крият всички язовири, са залегнали в класификацията и нормативните промени, които се предлагат. Две са основните категории - големината и опасността, която крият.

Пожарникари превантивно следят язовирите

Пожарникари превантивно следят язовирите

Очаква се нивото на река Дунав да мине 7 метра

Цялата собственост - тоест земята, на която се разполагат язовирите и прилежащата територия, се прехвърля към съответните ведомства. На първо място са 30-те най-големи язовира, стопанисвани от НЕК.

Напоителни системи имат общо около 200 язовира, които осигуряват напояването за земеделски площи.

ВиК дружествата се разпореждат с около 10 язовира, които обезпечават необходимите за питейни нужди вода.

Освен тези три собствености на лице са и общински язовири, които са около 4 500 и частни язовири.

ДАМТН издава на язовирите само предписания без срок

ДАМТН издава на язовирите само предписания без срок

Проверка на прокуратурата установява 81 язовира в предаварийно състояние

Облекчен е и режимът за извеждане на язовирите от експлоатация. ДАМТН ще разполага и с по-сериозни принудителни административни мерки по отношение на собствениците, стана ясно от думите на Симеонов.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че направеното е крачка напред в решаването на тези въпроси.

НЕК стопанисваше едни от най-големите, комплексни и значими язовири. До този момент не бе изяснен статута на тези язовири - въз основа на какъв акт те се предоставят на НЕК. В резултат НЕК е била задължена да извършва разходи по стопанисването им, но без да ги управлява.

Контролът на язовирите е пасивен и неефективен, недоволна Прокуратурата

Контролът на язовирите е пасивен и неефективен, недоволна Прокуратурата

Три години се правят поредица от проверки, мерки и разпореждания до контролните органи и ефект в крайна сметка няма

"С промените, които се правят, се дава яснота по отношение на това, че всички тези язовири, които се намират в приложение номер 1 в Закона за водите, ще бъдат стопанисвани и управлявани по ред и начин определен от съответните министри, в чиито ресори са съответните язовири", заяви Петкова.