Върховна административна прокуратура установява бездействие на основния контролен орган -Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по отношение на безопасността и техническата изправност на язоворите в страната.

На брифинг в съдебната палата заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова посочи, че след извършената цялостна проверка на язовирите в страната, включително и на отговорностите и действията на институциите, прокуратурата е установила, че ДАМТН издава голямо количество предписания, които не се изпълняват.

Има вече санкции заради опасните язовири, обяснява ДАМТН

Има вече санкции заради опасните язовири, обяснява ДАМТН

Паралелно с това се извършва постоянен мониторинг на 205 язовира определени като потенциално опасни през тази година

Проблем обаче е и това, че тези предписания на ДАМТН са без фиксиран срок, което означава, че не може да се наложи никакъв акт за административно нарушение или бездействие.

Снимка 325063

Източник: прокуратура

В предписанията изпълнението не е било обвързано със срок, което изключва възможността за санкциониране, въпреки че законодателят е предвидил възможност за санкции. При неизпълнение - компетентният орган вместо да санкционира - издал е нови предписания, отново без срок, посочи Ася Петрова.

При проверките на прокуратурата е посочено, че обяснението на председателя на ДАМТН е, че не се налагат мерки заради непълна правна уредба.
Прокуратурата не е съгласна с това заключение, като Ася Петрова цитира и чл. 199 от Закона за водите, където се посочва изключителната компетентност на председателя на ДАМТН да налага и принудителни административни мерки.
Законовата уредба е достатъчно ясна, категорична бе Петрова.

Снимка 325062

Източник: прокуратура

Към момента прокуратурата установява 81 язовира в предаварийно състояние. Конкретно при проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние.

Над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние.

"От тези 81 язовира, които са в предаварийно състояние, където има съставените актове, то те са след намесата на ВАП", уточни Ася Петрова.

Проверката в национален мащаб по отношение на техническото състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях е констатирала негативни тенденции.
По думите на Петрова те са актуални и към настоящия момент.

Първо, изискванията за безопасна техническа експлоатация не се изпълняват в преобладаващия брой случаи и второ, констатира се масово неизпълнение на издадените от ДАМТН задължителни предписания.

Безопасни са язовирите в област Бургас, уверяват от ДАМТН

Безопасни са язовирите в област Бургас, уверяват от ДАМТН

Проверени са над 3630 язовира

Прокуратурата установява, че при неизпълнение на предписания, компетентният орган вместо да санкционира издава нови предписания, които отново без срок.

Освен това повечето актове са издадени след намесата на ВАП. Петрова подчерта, че са издадени изключително малко актове за административно нарушение на фона на констатираните нарушения и предписания. Конкретно са издадени 11 акта от контролния орган - ДАМТ.

Над 200 рискови язовира в страната

Над 200 рискови язовира в страната

Много зле са на около 30 от тях