Малко повече от 200 са рисковите язовири в страната преди очакваното обилно снеготопене. Това обяви директорът на главна дирекция "Язовири" в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Йордан Кюмюрджиев, цитиран от БНР.

Той подчерта, че рискови не означава предаварийно състояние, а че има някакви неизправности. По думите на Йордан Кюмюрджиев наистина зле са около 30 броя. За тях има издадени предписания тези язовири въобще да не задържат водата. Кюмюрджиев обясни, че се спазват предписанията за язовирите, които са технически неизправни.

Общо 5400 язовира са проверени около 5000. Дребни проблеми като неизправни кранове и повредени преливници са установени при част от тях.

Огледът на съоръженията на останалите е затруднен заради трудности с достъпа в резултат на снежната покривка.